Zgłoszenie nowego uczestnika :

10-11 06 2022 - Kurs Medyczny Realna Stomatologia - Uczestnictwo REALNA2022

* Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką jest obowiązkowe.

Informacje o uczestniku

Informacje potrzebne do wystawienia dokumentu sprzedaży
Uprzejmie informujemy, że w przypadku wyboru opcji Paragon nie będzie możliwości wystawienia Faktury

Informacje dodatkowe
Adres do korespondencji wraz z kodem - wypełniać tylko gdy faktura ma być wysłana na inny adres niż podany powyżej w danych firmy
Dodatkowe uwagi i pytania